Blog giełdowy Praktyczny poradnik giełdowy

Wskaźnik zmiany_(ROC)

Wskaźnik zmiany ROC (rate of change) pokazuje jak zmienia się kurs papierów wartościowych do ich kursu  sprzed pewnego czasu.Tak więc jeżeli wartość tego wskaźnika wynosi 5 to znaczy, że w określonym przez inwestora przedziale czasu analizowane kursy walorów wzrosły o 5%., natomiast w przypadku gdy wartość tego wskaźnika jest mniejsza od zera to oznacza, że analizowane przez na kursy spadły.

ROCInterpretacja wskaźnika może się odbywać na kilka sposobów:

  • sygnałem do zajmowania pozycji jest tu przecięcia poziomu O, w przypadku przecięcia tej linii od dołu generowany jest sygnał zakupu, natomiast przecięcie w odwrotnym kierunku dobry moment do sprzedaży .
  • sygnałem do sprzedaży lub zakupu walorów może być wskazywane przez osiągnięcia przez ROC  ekstremalnych wartości, co sugeruje, że w długim terminie kur akcji nieustannie rośnie (lub spada), a więc nadchodzi właściwy czas do sprzedaży lub zakupu analizowanych walorów
  • sygnał kupna i sprzedaży powstaje wtedy gdy wystąpią dywergencje (czylisytuacje, gdy kolejne coraz niższe dołki (coraz wyższe szczyty) na wykresie ceny nie są potwierdzane przez dołki (szczyty) wskaźnika.

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.